7 בום + תרגילים לבית

הפתרון של 7 בום

 

public static void main(String[] args) {

           

      for (int i=1;i<100;i++){

            if (i % 7 == 0 || i / 10 == 7 || i % 10 == 7){

                  System.out.println("Boom");

            }

            else{

                  System.out.println(i);

            }

      }

}

 

שיעורי בית

עמוד 146, תרגילים 12,13,14,15,16