המחלקה SnakeGrid

למי שמעוניין לעשות שינויים במחלקה SnakeGrid מצורף קוד המקור import javax.swing.JFrame;import javax.swing.JLabel; import java.awt.BorderLayout;import java.awt.Color;import java.awt.ComponentOrientation;import java.awt.Dimension;import java.awt.FlowLayout;import java.awt.Graphics;import java.awt.GridBagConstraints;import java.awt.GridBagLayout;import java.awt.GridLayout;import java.awt.Rectangle;import java.awt.event.ActionEvent;import java.awt.event.ActionListener;import java.awt.event.KeyEvent;import java.awt.event.KeyListener;import java.util.function.IntConsumer; import javax.swing.BoxLayout;import javax.swing.JButton;import javax.swing.JOptionPane;import javax.swing.JPanel;import…