תרגילי מסלול ההאצה

package kanizoProj;

 

import java.util.*;

 

public class run {

 

     public static Scanner reader = new Scanner(System.in);

    

     public static void main(String[] args) {

          

           int birthYear,thisYear,age;

          

           System.out.println("please insert your birth year");

          

           birthYear = reader.nextInt();

          

           System.out.println("please insert today year");

          

           thisYear = reader.nextInt();

          

           age = thisYearbirthYear;

           System.out.println("your age is : "+age);

 

     }

 

}

 

כתיבת תגובה