עריכת משתמש מה-DB

להלן הפונקציה שעורכת משתמש שקיים ב DB, 

לשים לב שהפונקציה מופעלת לאחר שהשתמשנו ב FORM בעמוד עריכת פרטי משתמש,

הועברנו לעמוד וולידציה מתאים, ושם מופעלת הפונקציה.

 

        public void changeDetails(String pass, int age, String vehicle){

            String name = (String)Session["firstname"];

            user u1 = (from s in db.user where s.firstname==name select s).FirstOrDefault();

            if (pass !=null && pass!="" && pass.Length<10){

                u1.pass = pass;

            }

 

            if(vehicle!=null && vehicle!=""){

 

                u1.vehicle=vehicle;

            }

            if (age>0){

                u1.age = age;

            }

 

            db.SaveChanges();

 

        }