עבודה לחנוכה

עבודה לחנוכה – כיתה י

השמה:

·         עמוד 65 – שאלות 10 עד 16 כולל

תנאים:

·         עמוד 93 – שאלות 5 עד 8 כולל

·         עמוד 103 – שאלות 19 עד 20 כולל

מנה ושארית:

·         עמוד 125 – שאלות 11 עד 13 כולל

·         עמוד 126 – שאלות 16 עד

Math:

·         עמוד 135 – שאלות 25 עד 29 כולל

לולאות:

·         עמוד 146 – שאלות 8 עד 16 כולל

·         עמוד 157 – שאלות 31 עד 36 כולל

·         עמוד 165 – שאלות 44 עד 53 כולל

·         עמוד 171 – שאלות 58 עד 63 כולל

·         עמוד 180 – שאלות 6 עד 11 כולל

·         עמוד 185 – שאלות 16 עד 26 כולל

·         עמוד 191 – שאלות 35 עד 39 כולל

·         עמוד 197 – שאלות 2 עד 6 כולל

·         עמוד 199 – שאלות 11 עד 17 כולל

את השאלות בנושא לולאות אם מתאפשר יש לממש כפעולות

יש להכין מסמך וורד שמכיל את השאלה מאיזה עמוד ואיזה נושא, ולאחר מכן את הפתרון. יש להגיש את העבודה מודפסת. אם נגמרו הדפים במדפסת או נגמר הדיו או שהמדפסת עלתה באש … יש לשלוח אלי למייל את המסמך וורד או להביא אותו לכיתה על דיסק און קי. המייל שלי : erez.sinai@yavnek12.co.il 

חופשה נעימה

ארז

כתיבת תגובה