משימות מרתון

משימות להיום

יש ללמוד את הנושא, להבין אותו לעומק, להכין מצגת הסבר + דוגמאות, ולהעביר לכיתה היום !!

 

סד.

שם התלמיד

נושא

קישורים

הערות

1

עין דור

Layout

https://youtu.be/4N4bCdyGcUc

https://youtu.be/Ske1_LuymRI

https://youtu.be/_NBJbOI2Rkw

https://youtu.be/Ngz5cgLC7m4

https://youtu.be/LQ1DKrCYwz4

https://youtu.be/-sPOtGqd5OA

מצגת

2

רוני ר.

Activity à new Activity

https://youtu.be/UJN3AL4tiqw

https://youtu.be/AD5qt7xoUU8

https://youtu.be/bgIUdb-7Rqo

מצגת

3

נגה + רועי

Navigation + toolbar

https://youtu.be/fGcMLu1GJEc

https://youtu.be/zYVEMCiDcmY

https://youtu.be/bjYstsO1PgI

https://youtu.be/tPV8xA7m-iw

מצגת

4

ברד

Text Edit + smart search

https://youtu.be/vnLwpkBoDdU

https://youtu.be/JB3ETK5mh3c

https://youtu.be/tjXZNgEBAs8

https://youtu.be/dz-JbF9B04Y

https://youtu.be/ocM1Yw_ktqM

https://youtu.be/DivBp_9ZeK0

 מצגת

5

אינס

Buttons + custom + Toast

https://youtu.be/Nn4-Vn7qk9k

https://youtu.be/Z1w3y0saKjY

https://youtu.be/Kz9TkDY2sP8

https://youtu.be/fq8TDVqpmZ0

מצגת

6

סוכר

Email Intent

https://youtu.be/tZ2YEw6SoBU

https://youtu.be/cnD_7qFeZcY

https://youtu.be/Vy_4sZ6JVHM

מצגת

7

שקד

Recycle view

https://youtu.be/bPDW9SdsGMo

https://youtu.be/8h5HM7ZGpMs

https://youtu.be/mMzT4fSHU-8

https://youtu.be/bRvLg27EWp0

https://youtu.be/JjjsadfVSfw

https://youtu.be/WtLZK1kh-yM

מצגת

8

אפרת

Fragments

https://youtu.be/UqtsyhASW74

https://youtu.be/BVab9vDrra4

https://youtu.be/HZYYjY2NSKk

מצגת

9

רוני ב.

Images

https://youtu.be/Tdb_WSEEZbQ

https://youtu.be/FZEPg-8tJgo

https://youtu.be/tM7rwJoK-18

מצגת

10

חורי

Date Picker

https://youtu.be/Le47R9H3qow

https://youtu.be/QMwaNN_aM3U

https://youtu.be/AN6UNJ-UC54

מצגת

11

תנעמי

Spinner

https://youtu.be/on_OrrX7Nw4

https://youtu.be/BO4zdmkTi48

https://youtu.be/GeO5F0nnzAw

מצגת

12

ניתאי ע. + שלה

Maps

https://youtu.be/OknMZUnTyds

https://youtu.be/urLA8z6-l3k

https://youtu.be/M0bYvXlhgSI

https://youtu.be/Vt6H9TOmsuo

https://youtu.be/fPFr0So1LmI

https://youtu.be/MWowf5SkiOE

https://youtu.be/s_6xxTjoLGY

https://youtu.be/6Trdd9EnmqY

https://youtu.be/1WBYb2hK98M

מצגת

13

איילון + יואב

SQLite

https://youtu.be/PiCZQg4mhBQ

https://youtu.be/XJTUwR4GxW0

https://youtu.be/rEaCu8itHtU

https://youtu.be/pEDVdSUuWXE

https://youtu.be/tlgrX3HF6AI

מצגת