התקנת JAVA

עבור מחשבים 32 BIT מתקינים קודם את ה JDK ואחכ פותחים את ה ZIP לתוך תיקיה שאתם פותחים במחשב ואפשר להריץ את האקליפס משם

עבור מחשבים עם 64 BIT מתקינים קודם את ה JDK הזה  ואחכ פותחים את ה ZIP הזה לתוך תיקיה שאתם פותחים במחשב ואפשר להריץ את האקליפס משם

בהצלחה