השיעור של היום–21.9.2020

 

קישור להקלטה

 

קובץ העיצוב

clip_image001

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android
="http://schemas.android.com/apk/res/android"
   
xmlns:app
="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   
xmlns:tools
="http://schemas.android.com/tools"
   
android:layout_width
="match_parent"
   
android:layout_height
="match_parent"
   
tools:context=".MainActivity"
>

    <
TextView
       
android:id
="@+id/mainTitle"
       
android:layout_width
="match_parent"
       
android:layout_height
="wrap_content"
       
android:text="
אפליקצית המשחקים שלי"
       
android:layout_centerHorizontal="true"
       
android:gravity
="center"
       
android:textSize
="24sp"
       
android:layout_margin
="10dp"
   
>

    </
TextView
>

    <
LinearLayout
       
android:id
="@+id/box2"
       
android:layout_below
="@+id/mainTitle"
       
android:layout_width
="match_parent"
       
android:layout_height
="wrap_content"
       
android:weightSum
="3"
       
>
        <
Button
           
android:layout_weight
="1"
           
android:layout_width
="wrap_content"
           
android:layout_height
="wrap_content"
           
android:text="
איקס עיגול"
           
>
        </
Button
>
        <
Button
           
android:layout_weight
="1"
           
android:layout_width
="wrap_content"
           
android:layout_height
="wrap_content"
           
android:text="
ארבע בשורה"
           
>


        </
Button
>
        <
Button
           
android:layout_weight
="1"
           
android:layout_width
="wrap_content"
           
android:layout_height
="wrap_content"
           
android:text="
לא ידוע"
           
>

        </
Button
>
    </
LinearLayout
>

    <
RelativeLayout
       
android:layout_width
="match_parent"
       
android:layout_height
="match_parent"
       
android:layout_below
="@+id/box2"
       
android:layout_above
="@+id/footer"
       
android:layout_centerInParent
="true"
       
android:layout_margin
="20dp"
       
android:gravity="center"
>

        <
ImageView
           
android:id
="@+id/pic1"
           
android:layout_width
="150dp"
           
android:layout_height
="150dp"
           
android:src
="@drawable/pic4"

           
>

        </
ImageView
>

        <
ImageView
           
android:id
="@+id/pic2"
           
android:layout_width
="150dp"
           
android:layout_height
="150dp"
           
android:layout_toRightOf
="@+id/pic1"
           
android:src
="@drawable/pic3"

           
>

        </
ImageView
>

        <
ImageView
           
android:id
="@+id/pic3"
           
android:layout_width
="150dp"
           
android:layout_height
="150dp"
           
android:layout_below
="@+id/pic1"
           
android:src="@drawable/pic1"
>

        </
ImageView
>

        <
ImageView
           
android:id
="@+id/pic4"
           
android:layout_width
="150dp"
           
android:layout_height
="150dp"
           
android:layout_below
="@+id/pic2"
           
android:layout_toRightOf
="@+id/pic3"
           
android:src="@drawable/pic2"
>

        </
ImageView
>

    </
RelativeLayout
>

    <
TextView
       
android:id
="@+id/footer"
       
android:layout_alignParentBottom
="true"
       
android:layout_width
="match_parent"
       
android:layout_height
="wrap_content"
       
android:text="
כל הזכויות שמורות (c)"
       
android:textSize="18dp"
       
android:gravity
="center"
       
>


    </
TextView
>

</
RelativeLayout
>