הקוד שעשינו בכיתה היום–17.10.2018

הגרלת num מספרים בין 1 ל 100 , חישוב הממוצע , וספירה של מספר ההגרלות מעל 90

int num, grade,sum = 0,count = 0;

double avg;

          

System.out.println("please insert number of students");

num = reader.nextInt();

 

for (int i=0;i<num;i++){

     grade = (int)(Math.random()*100)+1;

     if (grade > 90){

           count++;

     }

               

     sum = sum + grade;

     System.out.println("grade of student "+(i+1)+" is : "+grade+"  sum = "+sum);

}

avg = (double)sum/ num;

System.out.println("avg = "+avg);

System.out.println("number of student with grade above 90 is : "+count);

          

כתיבת תגובה