הפעולה של מגדלי הנוי

public static void hanoi(int n,char from,char to,char via){

            if (n == 1){

                  System.out.println("move ring from "+from+" to "+to);

            }

            else{

                  hanoi(n-1 ,from,via,to);

                  System.out.println("move ring from "+from+" to "+to);

                  hanoi(n-1,via,to,from);

            }

      }